depozit

Depozit

Vše o depozitech: Jak fungují a vydělávají?

Co je to depozit? Depozit je v podstatě finanční záruka, kterou poskytujete pronajímateli při uzavření nájemní smlouvy. Slouží k pokrytí případných škod, které byste mohli na pronajatém majetku způsobit, nebo k úhradě nezaplaceného nájmu. Výše depozitu se liší a obvykle odpovídá jednomu až třem měsíčním...