podnikové finance

Podnikové Finance

Odemkněte tajemství podnikových financí

Základní pojmy Podnikové finance se zabývají řízením finančních prostředků firem a institucí. Jde o klíčovou oblast, která ovlivňuje chod celého podniku. Mezi základní pojmy patří aktiva, pasiva, cash flow, zisk, náklady, investice a financování. Aktiva představují majetek podniku, ať už hmotný (budovy, stroje) nebo...