význam slova fiduciární

Fiduciární

Co je to fiduciární a jak ovlivňuje vaše finance?

Definice fiduciárního vztahu Fiduciární vztah je specifický typ právního vztahu založený na vysoké míře důvěry a loajality. Vzniká mezi dvěma stranami, z nichž jedna strana (fiduciář) má povinnost jednat v nejlepším zájmu druhé strany (beneficienta), a to i na úkor vlastních zájmů. Význam slova „fiduciární“...