význam slova eskont

Eskont

Co je eskont a jak ovlivňuje vaše finance?

Definice eskontu Eskontem se rozumí odkup pohledávky bankou nebo jinou finanční institucí od jejího původního věřitele před datem její splatnosti. Jinými slovy, jedná se o prodej pohledávky za nižší cenu, než je její nominální hodnota, a to výměnou za okamžitou likviditu. Rozdíl mezi nominální hodnotou pohledávky a...