Registry dlužníků mohou s půjčkou zamávat

Registry dlužníků jsou tématem, o kterém slyšel každý. Mnozí však nevědí, co si pod ním představit. Na toto slovní spojení můžete narazit také pod označením úvěrový registr a registr neplatičů. Nejčastěji se s ním setkáte v okamžiku, kdy žádáte o bankovní půjčky a nebankovní úvěry. Právě v tento okamžik po Vás daná společnost vyžaduje základní podmínky pro schválení úvěrového produktu.

  • Plnoletost
  • Pravidelný příjem
  • Bez záznamu v registru dlužníků

A zrovna poslední jmenovaná podmínka zahrnuje registry dlužníků. Jedná se o velkou databázi, v níž lze dohledat, zda patříte mezi spolehlivé klienty a platíte své závazky včas nebo je tomu naopak.

Registry dlužníků a obecné informace

Když se řekne registry dlužníků, můžete si představit databáze nejrůznějších klientů, kteří do nich přispívají a čerpají z nich. Zároveň jsou to subjekty v nich uvedené. Jedná se o právnické a fyzické osoby, potažmo občany a podnikatele.

PředmětHodnota
Typ registrPozitivní a negativní
ZřizovateléStátní a nestátní
Nakládání s osobními údajiZákon č. 101/2000 Sb.
Možnost vymazáníAno
Základní informace prezentující údaje týkající se registrů dlužníků.

Uvědomit si musíte jednu věc. Dostat se do registru dlužníků není obvykle nic složitého. Mnohem těžší je nechat smazat takový záznam, který Vám může škodit v letech budoucích. A to primárně při žádosti o spotřebitelský úvěr a hypotéku.

Pozitivní a negativní registry dlužníků

Spolehnout se můžete také na to, že kromě databází neplatičů fungují i ty, do nichž jsou uváděny pozitivní informace týkající se Vašeho včasného placení závazků. Tyto údaje Vám naopak pomohou a budou přínosem při žádosti o půjčku.

Do registrů dlužníků v dnešní době musí nahlížet nejenom banky, ale i nebankovní společnosti.

Tomáš S., bankovní úředník.

Vybrané registry dlužníků pochopitelně nejsou přístupny jen subjektům poskytujícím úvěry a půjčky libovolného typu. Využívají je i jiné společnosti, pro které je důležité, zda jejich budoucí klient má dobrou nebo špatnou platební morálku.

Mladík propadá zoufalství, protože se objevil v registrech dlužníků.

Druhy registrů neplatičů

Nyní už se ale pojďme zaměřit na samotné úvěrové registry. Těch funguje v České republice hned několik. Provozovatelé těchto registrů jsou pak sdruženi v rámci celoevropské organizace známé pod zkratkou ACCIS. A s jakými registry neplatičů se můžete setkat?

  • Centrální registr úvěrů
  • Bankovní registr klientských informací
  • Nebankovní registr klientských informací
  • Solus

Všechny tyto registry dlužníků a neplatičů fungují v podstatě na stejném principu. Liší se primárně datem svého založení a provozovatelem. Zároveň v nich jsou sdružovány trochu odlišné informace.

Centrální registr úvěrů

Nejprve se pojďme zaměřit na jeden z nejznámějších registrů a tím je Centrální registr úvěrů. Oproti jiným, kterým se budeme věnovat v následujících řádcích je zřizován Českou národní bankou známou pod zkratkou ČNB. Právě v tomto registru lze nalézt informace a údaje o klientech a jejich pohledávkách týkajících se všech bank působících na území České republiky.

PředmětHodnota
Obsah registruPrávnické a fyzické osoby
Přístup k informacímČeské banky a zahraniční s pobočkou v ČR
Zkratka registruČRÚ
Nárok klienta na informaceAno
Centrální registr úvěrů a jeho základní parametry.

Tento registr dlužníků je mimochodem zřízen na základě § 38a odst. 2 zákona 21/1992 Sb., o bankách.  Vedle něj tu ovšem existují i mnohé další registry.

Ostatní registry dlužníků

Jedním z nich je Bankovní registr klientských informací známý jako Czech Banking Credit Bureau, a.s. a prezentovaný pod zkratkou CBCB či BRKI. Ten funguje od roku 2002. Registr obsahuje platební morálku všech klientů bank využívajících úvěrové produkty.

Na české scéně můžete narazit také na Centrální registr dlužníků označovaný zkratkou CERD. Tento subjekt je neregistrovaný Úřadem na ochranu osobních údajů.

Michael L., bankovní úředník.

Nebankovnímu segmentu s naprostou jistotou vládne Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o. čili Nebankovní registr klientských informací známý pod zkratkami NRKI a CNCB.

Nevysávejte peníze a použijte je na uhrazení dluhů. V opačném případě se objevíte v registrech dlužníků.

Solus patří mezi známé registry dlužníků

Vlastní a samostatnou kapitolu si zaslouží asi jeden z nejznámějších registrů dlužníků, kterým je Solus. Tento registr vznikl právě z důvodu zamezení předlužování klientů, a to nejenom bank a nebankovních společností, ale i ostatních subjektů.

  • Zájmové sdružení právnických osob
  • Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům
  • Více, jak třicet členů

Registry dlužníků tohoto typu logicky tvoří nejrůznější telekomunikační společnosti, dodavatelé energií a další instituce. Ti všichni pak mohou provádět kontroly toho, zda patříte do skupiny problémových či bezproblémových zákazníků.

Činnosti registru zvaného Solus

Toto velké sdružení provozuje hned několik činností odlišného typu. Provozován je například Registr Fyzických osob a Výpis z Registr Fyzických osob SMS. Dále je to Pozitivní registr, Registr Třetích stran, Registr Fyzických osob podnikajících a právnických osob. Zapomínat bychom neměli ani na Registr neplatných dokladů a Insolvenční registr. A jak šel čas s tímto registrem?

RokInformace
1999Založení
2001Vstup první banky
2005Spuštění Registru IČ
2009Spuštění Registru IR
2011Pozitivní registr
Vývoj zájmového sdružení Solus týkající se významných let této databáze.

Registry dlužníků typu Solus mají však daleko širší působnost, než se na první pohled zdá. Ve spojení s ostatními institucemi jsou organizovány semináře s důležitým tématem vedoucím k odpovědnému úvěrování.

Do registru snadno a rychle

Možná si nyní pokládáte otázku, jak mohou registry dlužníků zkřížit cestu běžnému občanovi? Jde to poměrně jednoduše. Stačí, když dlužíte více, jak 500 Kč a zpozdíte se s proplacením částky o třicet dnů. Pak se můžete objevit v registru dlužníků zvaném Solus.

Registr Solus uchovává záznamy po dobu tří let od uhrazení pohledávky, takže jsou dostupné k nahlédnutí. Proto je důležité platit dluhy včas.

Mirek S., insolvenční správce.

O něco delší dobu jsou uchovávány záznamy ve zmíněných konkurenčních registrech, jakými jsou BRKI a NRKI. V jejich případě se jedná o lhůtu v délce trvání čtyř let. Jak můžete správně tušit, stát se dlužníkem není nic složitého a náročného, proto byste si měli takové situace důkladně pohlídat.

Mladík nemá na splátku svých dluhů a proto se objeví v registru dlužníků.

Registr dlužníků – Doplňující informace

Jestliže se máte dostat do kontaktu s registry dlužníků, pak se snažte, ať jde pouze o pozitivní a kladné věci. V takovém případě Vás bude zajímat již zmíněný registr spadající pod Solus, jehož zkratka je SID. V něm je primárně uvedena Vaše pozitivní splátková historie, a právě ta Vám může být nápomocna při žádosti o půjčku.

Registry dlužníků v otázkách a odpovědích

Téma databází neplatičů je skutečně široké a pestré. Zaznít by samozřejmě mělo ještě několik dalších a doplňujících informací. Ty Vám přinášíme formou otázek a odpovědí, v nichž nejdete vše, co Vás zajímá a měli byste znát.

Jak zjistím, zda jsem uveden v nějakém z registrz dlužníků?

Pokud takovou informaci vyžadujete, musíte podat žádost v rámci konkrétního registru. Cena výpisu se obvykle pohybuje v rozmezí 100 Kč až 200 Kč.

Jak vymazat záznam z registru dlužníků?

V první řadě musíte uhradit dlužnou částku a naplnit podmínky mezi Vámi a věřitelem. Pak je možné požádat o výmaz z registru neplatičů.

Jak dlouho jsou v Solus vedeny záznamy o nezaplacených fakturách?

Pokud jde o faktury, je to lhůta jednoho roku. Co se týče půjček, délka záznamu se prodlužuje na tři roky.

Jak je to s osobními údaji při výmazu z registru?

Dříve bylo nutné zrušit souhlas se zpracováním osobních údajů. Dnes to lze i bez souhlasu, což ošetřuje zákon o ochraně spotřebitele č. 378/2015 Sb.

Jakou formou mohu získat výpis ze Solus?

Nabízí se dvě možnosti. Buď si necháte poslat výpis v papírové podobě poštou a zaplatíte za to 200 Kč nebo vsadíte na žádost prostřednictvím SMS. Cena je poloviční. Ještě levnější alternativou může být aplikace z Google Play.

Mějte své finance pod kontrolou

Registry dlužníků jsou něčím, o čem by měl vědět bezpochyby každý z nás, avšak jen z pohledu jejich existence. Když už se objevit v nějakém registru, tak maximálně v tom pozitivním. Věřte, že výskyt v negativním registru neplatičů může být nežádoucí do let budoucích, ať už se rozhodnete vzít si půjčku nebo budete vyřizovat jiné záležitosti spojené právě s lustrací registrů neplatičů.